خش مداوم این وحشیگری می‌تواند قبح توحش را از میان بردارد.

هفته نامه مثلث در بخش نظر مثلث این شماره نوشته است:
صدا‌و‌سیما اگر‌چه در دوران مدیریت جدیدش برخی نشانه‌های خوب را خصوصا در بخش خبری خود بروز داده که حاکی از تلاش برای بهتر شدن است اما همچنان برخی سیاست‌ها و اقداماتی در پخش خصوصا در مورد اخبار را به همراه دارد که نقطه‌ضعف تلقی خواهد شد. در همین رابطه باید گفت که هر‌چقدر عملکرد صدا‌وسیما مثلا در ماجرای کودتای ترکیه بسیار مطلوب و حتی در سطح شبکه‌های خبری بین‌المللی محسوب می‌شود، سیاست‌گذاری چندانی در مورد چگونگی پر‌کردن آنتن در ساعات خالی خصوصا در شبکه خبر دیده نمی‌شود، حتی بعضا دیده می‌شود که سیاست‌های غلطی هم در این زمینه اتخاذ شده است. برای مثال شبکه خبر چند روز متوالی است کلیپی از ماجرای ذبح سر یک نوجوان سوری را به صورت مداوم و ساعت به ساعت پخش می‌کند.
کلیپی همراه با زیر‌نویس که نوجوان مظلوم قبل از ذبح شدنش التماس می‌کند که او را با گلوله بکشند نه اینکه سرش را ببرند و قس‌علی‌هذا. یا مثلا به صورت مستمر طریقه شکنجه از طریق آب روی صورت‌های پوشیده با پارچه را نشان می‌دهد. تصاویری که اگر‌چه نشان‌دهنده تروریسم و وحشیگری و کوردلی عوامل آنها در مناطق تحت تصرف داعش یا غرب است، اما حتما پخش مداوم آنها برای بیننده داخلی اثرات سوء داشته و می‌تواند روی روان جامعه تاثیر بگذارد. به بیان ساده‌تر پخش مداوم این وحشیگری می‌تواند قبح توحش را از میان بردارد. بهتر است صدا‌وسیما در این باره بیشتر تدبیر کند.