وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه دست جمهوری اسلامی در برجام باز است، گفت: جمهوری اسلامی امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در زمان مذاکره فرمودند، پیش‌بینی کرده تا از هیچ جهتی ضرر نکند.

ضرر بدعهدی در اجرای برجام برای آمریکایی‌هاست

محمدجواد ظریف با تاکید بر اینکه کشورهایی که برجام را پذیرفته‌اند وظیفه دارند به اجرای آن متعهد باشند، اظهار داشت: ما هم به جدیت این امر را دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امسال سال انتخاباتی آمریکایی‌ها است، افزود: آمریکایی‌ها مایلند روشی را انتخاب کنند که بیشتر در انتخابات برایشان منافع داشته باشد.

آمریکایی‌ها در حال اشتباه کردن هستند

وزیر امور خارجه ادامه داد: آمریکایی‌ها اشتباه می‌کنند به دلیل اینکه آنچه تاکنون از دست داده‌اند، از تشدید بی‌‌‌اعتمادی ملت ایران نسبت خودشان به خاطر بدعهدی‌هایی که کرده‌اند، بیشتر از آن چیزی است که می‌توانستند به دست بیاورند.

ایران به دنیا ثابت کرده است که به دنبال گفت‌وگو است

ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که با جدیت مذاکره و بر حقوق مردم در مذاکرات پافشاری کرده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی به دنیا ثابت کرده که به دنبال مذاکره و گفت‌وگو و رسیدن به راه حل است.

وی تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها با رفتار خود جز این را به دنیا نشان دهند، کسی که در این قاعده ضرر می‌کند حتما طرف آمریکایی است.

دست جمهوری اسلامی در برجام باز است

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه دست جمهوری اسلامی در برجام باز است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی امکانات مختلفی را تحت دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در زمان مذاکره فرمودند، پیش‌بینی کرده تا از هیچ جهتی ضرر نکند.