نظام بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند تسهیلات لازم را در اختیار واحدها قرار دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
در لایحه برنامه ششم استخدام جدید پیش‌بینی شده و به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر استخدام خواهد شد.
انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه قانونی است.
دولت ۴۳ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد.
نظام بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند تسهیلات لازم را در اختیار واحدها قرار دهد.