پورمحمدی درباره احتمال حمایت این تشکل از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: همه چیز احتمال دارد.

جامعه روحانیت تاکنون نقش هدایت‌کننده و حمایت‌کننده را در بین اصولگرایان بازی کرده است

به گزارش مثلث آنلاین با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی سال آینده در کشور گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی مواضع خود را رفته رفته آشکارتر خواهند کرد. در این رابطه جناح‌های مختلف سیاسی آهسته و با احتیاط موضع‌گیری‌های خود را مشخص میکنند. از مهمترین مسائلی که هر تشکل در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید مشخص کند، موضع تشکل خود نسبت به روحانی است. با این تعریف که آیا موضع موافق روحانی دارند یا در موضع مخالفت و معرفی کاندیدای جدید هستند. در این باره جامعه روحانیت مبارز یکی از مهمترین تشکل‌های اصولگرایی است که حکم شیخوخیت نیز بر این جریان دارد و موضع‌گیری‌های آن برای بسیاری از اهالی سیاست دارای ارزش و اهمیت است.

اینکه این تشکل بخواهد کاندیدای جدیدی معرفی کند و یا از روحانی حمایت کند تقریبا می تواند نقش بسیار موثری در انتخابات آینده ایفا کند. در این رابطه مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که آیت الله موحدی کرمانی گفتند «بعید است از آقای روحانی حمایت کنیم» اما آقای مصباحی مقدم اعلام کرده «هنوز در جلسه جامعه روحانیت مبارز صحبتی درباره این موضوع نشده است و احتمال حمایت وجود دارد» با توجه به این مواضع آیا گزینه حمایت از دکتر روحانی می‌تواند جامعه روحانیت مبارز تهران را در انتخابات ریاست جمهوری دچار چند موضعی کند؟ گفت: هنوز جامعه روحانیت مبارز تهران درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری بحث نکرده است. مقدماتش همچون تحلیل شرایط و اوضاع و عناصر فعال و وضعیت کشور را شروع کردیم اما هنوز به این بحث‌ها نرسیدیم.

وزیر دادگستری دولت یازدهم افزود: دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران هم به اینکه ما هنوز وارد بحث نشدیم، اشاره کرد بنابراین هر نوع قضاوتی زود است و هر نظری اعلام شود، نظر شخصی است و نظر جامعه روحانیت نیست و ما باید ببینیم وضعیت آینده چگونه می‌شود.

این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران در پاسخ به این سئوال که «احتمال دارد جامعه روحانیت مبارز تهران در انتخابات ریاست جمهوری از آقای روحانی به عنوان یکی از اعضای خود حمایت کند؟» یادآور شد: همه چیز احتمال دارد. به هر حال ما در جامعه روحانیت مبارز تهران نشان دادیم که واقع‌بینانه و آنچه را مصالح و خیر کشور و جامعه است در نظر داریم و سعی می کنیم با اصول و آرمان هایمان مطابقت کامل داده شود. همیشه هم در مراحل مختلف انتخاباتی مواضع خود را بدون افراط و تفریط اعلام کردیم. امیدوارم در این مرحله هم بتوانیم وظیفه خودمان را انجام دهیم.

وی درباره نقش جامعه روحانیت مبارز تهران در تصمیم گیری اصولگرایان و اینکه این تشکل روحانی محور خواهد بود یا در کنار سایرین تشکل‌ها عمل می‌کند؟ اظهار کرد: به هر حال جامعه روحانیت مبارز تهران تاکنون نقش هدایت کننده و حمایت کننده را در بین اصولگرایان بازی کرده است سعی می‌کنیم همان جایگاه روحانیتی و ارشادی، ایجاد هماهنگی و پشتیبانی عمومی را در فضای اصولگرایان تعقیب کنیم.

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که «سال 92 سه نفر از اعضای جامعه روحانیت مبارز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کردند اما در نهایت فقط آقای روحانی در صحنه ماند، این دوره چه اتفاقی می افتد؟» گفت: نباید پیش داوری کرد. جامعه روحانیت مبارز تهران هنوز هیچ بحثی نکرده و تصمیمی نگرفته است.