درحالی که اعضای یکتا سعی دارند خودشان را اعضای دولت نهم و دهم معرفی کنند احمدی‌نژاد با آنها مخالفت کرده است.

شنیده می‌شود محمود احمدی‌نژاد از تشکیل یکتا به شدت ناراحت شده است. به گزارش خبرنگار مثلث آنلاین، درحالی که بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران این تشکل را متعلق به احمدی نژاد می دانند، اما رئیس جمهور سابق ایران پس از تشکیل این جبهه، در تماس با چند تن از اعضای این تشکل، مراتب ناراحتی خود را اعلام کرده است. احمدی نژاد گفته است: من از برند دولت نهم و دهم، برای خودم استفاده نمی کنم به همین دلیل شما هم حق ندارید از این عنوان استفاده کنید. او همچنین، به این افراد گفته است که اگر در مورد این موضوع مراقبت نشود، من نسبت به آن واکنش نشان خواهم داد.

گفتنی است که بسیاری از نزدیکان احمدی‌نژاد روایت می‌کنند که عمدتا او نسبت به تشکیل اینگونه گروه‌ها واکنشی نشان نمی‌داد، اما گویا داستان یکتا متفاوت است. از همین رو سایت‌های نزدیک احمدی‌نژاد، خصوصا سایت نزدیک به علی‌اکبر جوانفکر حملاتی را به این افراد آغاز کرده است. در نوک پیکان این حملات نیز زریبافان قرار دارد. فردی که اخیرا اظهارات تندی را علیه احمدی‌نژاد به کار برده بود.

دولت بهار درباره زریبافان نوشته است: شنیده های دولت بهار حاکی است درپی گاف های مسعود زریبافان، بسیاری از مدیران دولت سابق به دعوت عضویت در حزب یکتا پاسخ منفی داده اند و زریبافان با فشار هیات موسس ناچار شده بگوید سمتی ندارد و مشاوره می دهد. مشخص نیست مشاوره برای یک حزب سیاسی چه معنی و مفهومی دارد! اظهارات ضد احمدی نژاد زریبافان در رسانه ها پس از پایان دولت دهم موجب انزجار از وی شده است.