یک عضو ارشد حزب کارگزاران گفته: روحانی و هاشمی باید نفرات اول و دوم انتخابات خبرگان شوند.

یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی به تازگی عنوان کرده است، که تجربه قهر مشارکت فایده‌ای نداشت، ما باید مراقب باشیم که در چنین شرایطی قرار نگیریم.

به گزارش مثلث آنلاین، این عضو ارشد کارگزاران سازندگی ضمن بیان این مطالب افزوده است: حتی اگر نیروهای درجه اول ما نیز ردصلاحیت شدند، نباید قهر کنیم. باید با نیروهای درجه دوم و سوم در انتخابات حاضر شویم. ما نباید روی حصر هیچ مانوری صورت دهیم. نباید با ارکان نظام سرشاخ شویم. آقای هاشمی دوست دارد که دولت و روحانی تقویت شوند. ما هم باید برهمین اساس عمل کنیم. باید جوری تدارک کنیم که در انتخابات خبرگان هاشمی اول شود و روحانی دوم. نباید روحانی پایین‌تر از این قرار گیرد. چون ضربه می‌خورد.

این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی می‌افزاید: ما خیلی فشار آوردیم تا رحمانی فضلی عوض شود، اما آقای روحانی قبول نکرد. الان کارها را با مقیمی پیش‌می‌بریم. ما برای انتخابات مجلس نظر مثبتی برای ریاست عارف نداریم.