در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات؛ رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شدند.

در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات؛ رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شدند.


در اجرای ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره (1) ماده (1) قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۴ «آیت الله جنتی، آیت الله یزدی، آقای محمدرضا علیزاده و آقای دکتر سیامک ره‌پیک به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات» تعیین شدند.