مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در دستور کار امروز شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.

مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در دستور کار امروز شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.


سخنگوی شورای نگهبان افزود: این طرح که دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید امروز به شورای نگهبان ارسال شد.

نجات الله ابراهیمیان گفت: این طرح به عنوان یکی از موضوعات دستور کار نشست امروز شورای نگهبان بررسی می شود.

وی افزود: طبق قانون، شورای نگهبان از زمان دریافت مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی 10 روز مهلت دارد که آنرا بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.