سید حسن خمینی گفته: آقای روحانی نشان داده این هزینه را تحمل می‌کند و بر عهد خود پایبند است

یادگار گرامی امام با تأکید بر اینکه حرکت رو به جلو هزینه و مخالفینی دارد، خطاب به اعضای هیأت دولت گفت: مرد میدان باشید؛ هزینه بدهید.
به گزارش مثلث آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفت: ایام هفته دولت ایام مبارکی است که دولت بتواند زحمات بسیار زیاد و خدمات بسیار گسترده ای را که به دست و بازوی آنها تحقق یافته به مردم گزارش دهد.
یادگار امام با اشاره به خاطره ای از سال های آغاز نهضت امام خمینی (س) این خاطره را برای روزهای پشت سر و پیش روی دولت کمک کننده عنوان تصریح کرد: یکی از قدیمی ترین یاران امام می فرمود که در سال 42 وقتی داشتم به منزل امام می رفتم دیدم اطلاعیه ای را به دیوار چسبانده اند و یک صفحه فحش غیر تکراری به امام دادند. اطلاعیه را کندم و داخل حیات شدم. وقتی امام دیدند که برگه دست من است قبل از اینکه حرف بزنم به من گفتند که صبح خودم آن را دیدم و نکندم. سپس گفتند که تا فحش نخوریم کار پیش نمی رود.
وی با تأکید بر اینکه کار بزرگ حتما مخالفین دشنامگو دارد، ادامه داد: اگر انسان در برابر دشنام سر خم کند خودش را به ارزانترین قیمت فروخته است؛ اگر قرار باشد انسان در مقابل دشنام کوتاه بیاید در حقیقت قیمت بسیار کمی روی خودش گذاشته است.
سید حسن خمینی افزود: استاد شهید مطهری تعبیری دارند که می گویند من رفتار بعضی ها را به «منطق ماشین دودی» تعبیر می کنم؛ در قدیم وقتی قطار ایستاده همه برای تیمن و تبرک به آن دست می زدند، ولی وقتی قطار حرکت می کرد به آن سنگ می زدند. بنابراین حرکت رو به جلو حتما مخالفینی دارد. این مخالفین بعضا از منطق و فضای انصاف خارج می شوند، اما کسی که در مقابل دشنام ها و بی انصافی های آنها سر فرود بیاورد قیمت بسیار نازلی روی خودش گذاشته است.
وی با بیان اینکه امام بیشترین دشنام را از دوست و دشمن و هم لباس و غیر هم لباس خورده است، یادآور شد: عظمت امروز امام را ببینید. ولی در کنار آن وقتی را هم ببینید که لیوان فرزند شهیدش (حاج آقا مصطفی) را آب کشیدند.
یادگار امام ضمن بیان اینکه مقابله با تحجر و ایستادن بر اندیشه هزینه دارد، خطاب به هیأت دولت گفت: مرد میدان باشید و هزینه بدهید.
وی خطاب به اعضای دولت توصیه کرد که ایستادگی بر اندیشه داشته باشند و افزود: البته الزاما کسی که ثبات رأی دارد درست عمل نمی کند. باید علاوه بر ثبات رأی به صحت رأی نیز توجه شود. اما اگر توکل کردیم و صحت رأی داشتیم و خداوند کمک کند تا ثبات قدم پیدا کنیم، آنگاه پیش می رویم.
وی یادآور شد: هجمه ها بر دولت سنگین است و بی انصافی هایی وجود دارد که عزم و تلاش دولت را طلب می کند. در رأس دولت شخصیت محترم، وجیه و مقبولی وجود دارد که نشان دادند این هزینه ها را به خوبی پرداخت می کنند و به عهدی که با مردم بستند پایبند هستند. امید داریم که اعضای کابینه هم این گونه باشند و همت مضاعفی را بدرقه کار خودشان کنند و این مسیر را که تا الآن آمدند ادامه دهند.