جوادلاریجانی گفته که مذاکرات مقدماتی توسط وزیرخارجه انجام شده و اما زمان گفت‌وگوی اصلی مشخص نیست


معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: مذاکرات حقوق بشر با اروپا با تقاضای آنها و در چارچوب امروز نظام جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت.
به گزارش مثلث آنلاین، محمدجواد لاریجانی در گفت و گویی که با خانه ملت، انجام داده در خصوص مذاکرات هسته ای اظهار داشت: سیاست های نظام در امر هسته ای با چارچوب مشخص پیش می رود که بر آن نظارت می شود و امیدواریم مجموعه مسائل با مراقبت هایی که انجام می شود برای منافع کشور بهترین آثار را داشته باشد.

وی ادامه داد: برجام با دقت خوبی در نظام پیش می رود انتقادات وافکار بیان می شود و امیدواریم به ثمره خوبی منتج شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین به مذاکرات حقوق بشری با اروپا اشاره کرد و گفت: مذاکرات حقوق بشری با اروپا ربطی به مذاکرات با کشورهای گروه 1+5 و برجام ندارد.مذاکرات حقوق بشری سابقه دار است، اما به دلایل بدعهدی اروپایی‌ها متوقف شد که مجدد با تقاضای اروپایی ها مذاکرات از سر گرفته شد البته ما هم آمادگی داریم با چارچوب امروز نظام جمهوری اسلامی مذاکرات را پیش ببریم.

لاریجانی عنوان کرد: ستاد حقوق بشر به ریاست، رئیس قوه قضاییه، انجام مذاکره با اروپا را تصویب کرد تا وزیر امور خارجه مسئول پیگیری شود و ستاد بر این مذاکرات نظارت کند تا آنچه در مسیر منافع نظام است پیش برود. بخش از گزارش های مذاکرت از سوی وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص مذاکرات انجام شده گفت: تا کنون گفت و گوی مقدماتی برای مذاکرات حقوق بشر با اروپا توسط وزیر امور خارجه صورت گرفته اما زمان گفت و گوی اصلی مشخص نیست، قرار است توسط وزارت امور خارجه زمان آن اعلام شود.