معلوم نیست که با چه انگیزه ای اقدام به این کار کرده اند اما در هر حال باعث رعب و وحشت مردم منطقه شده بود.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: قبل از ظهر امروز افرادی مردمی در تماس با پلیس 110 از وجود یک بمب در خیابان شماره 5 شهید وهابی اهواز خبر دادند.

* پس از بررسیهای انجام شده با رعایت تدابیر امنیتی معلوم شد که این شی شامل تعدادی لوله کاغذی فشرده شبیه تی ان تی همراه یک تایمر بوده بدون اینکه مواد منفجره ای بر روی آن نصب شده باشد و شبیه شی انفجاری بود که باعث ترس مردم شده بود.

* معلوم نیست که با چه انگیزه ای اقدام به این کار کرده اند اما در هر حال باعث رعب و وحشت مردم منطقه شده بود. (عصر ایران)