مثلث آنلاین : عبدالرضا داوری گفته خبر منتشر شده در مورد ماجرای رد صلاحیت احمدی نژاد کذب است.

عبدالرضا داوری در گفتگو با مثلث آنلاین با تکذیب خبر سایت پایش مبنی بر اینکه احمدی نژاد از عدم تایید صلاحیت خود در انتخابات مطلع شده است گفت: این خبر از اساس کذب است شورای نگهبان هیچ گاه این طور عمل نمی کند که برای کسانی که هنوز برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکرده اند پیغام و پسغام بفرستد.
وی افزود: اینکه مدعی شدند شورای نگهبان برای احمدی نژاد پیغام فرستاده که نیاید چون ردصلاحیت می شود بزرگترین توهین به جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی است و به هیچ وجه صحت ندارد. حتی خبرسازی این سایت می تواند تحت پیگرد قضایی قرار گیرد چون معنی این خبر آن است که شورای نگهبان صحنه رقابت های انتخاباتی را مهندسی می کند حال آنکه این طور نیست.
این فعال رسانه ای نزدیک به محمود احمدی نژاد تأکید کرد: ایران که دیکتاتوری نیست به کسی بگویند تو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شو یا نشو. در وقت قانونی هرکس آمادگی قبول این مسئولیت را داشت ثبت نام می کند و پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت نامزدها می پردازد.