محسن غرویان معتقد است که هاشمی رفسنجانی یکی از سرمایه‌های ملی کشورمان است.

آیت‌الله محسن غرویان معتقد است که هاشمی رفسنجانی یکی از سرمایه‌های ملی کشورمان است و حضور فیزیکی وی در جلسات جامعه روحانیت نیز ضرورتی ندارد.

* آیت‌الله هاشمی فردی فراجناحی است و حضور فیزیکی ایشان در جلسات جامعه نیز ضرورتی ندارد.

* ایشان هیچ‌گاه نگاه خود را محدود به جناح خاصی نمی‌کند و این جناح‌ و احزاب هستند که باید از وی نهایت استفاده را ببرند.

* آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که ریاست مجمع را برعهده دارد و آقای روحانی نیز ریاست قوه مجریه، این افراد در جامعه جایگزنی ندارند و اگر فقط می‌خواهند صندلی‌ها را پر کنند بحث چیز دیگری است.