ما درباره اینکه اطلاعات دسترسی سانتریفوژ چه میزان باشد روز اول توافق کرده ایم، بعضا زیاده خواهی هایی هست.

بهروز کمالوندی درباره درخواست غرب از ایران برای اعلام جزییات ساخت قطعات سانتریفوژ گفت:

ما درباره اینکه اطلاعات دسترسی سانتریفوژ چه میزان باشد روز اول توافق کرده ایم، بعضا زیاده خواهی هایی هست.

در این بحث روتور نیز که همان بحثی است که رهبر انقلاب اشاره فرمودند، اطلاعات بیشتر می خواستند، به آنها گفتیم اگر مواد را خودتان تامین کنید خود به خود دسترسی به اطلاعات بیشتر خواهید داشت، در توافق هم همین بود و حتی می توانستند نمونه ان را داشته باشند چون خودشان تامین می کردند، اما وقتی قرار است ما از مواد موجودی خودمان بسازیم طبیعتا بر اساس توافق اطلاعات را می دهیم.