عضو فراکسیون ولایت مجلس از علی مطهری خواست اصل تفکیک قوا را بپذیرد و ادعاهایش را از راهکارهای قانونی پیگیری کند.

سید محمد جواد ابطحی با انتقاد از اظهارات اخیر علی مطهری در مورد یکی پرونده فتنه ۸۸ گفت: دعا می کنم آقای مطهری به سنت استدراج دچار نشود، سنت استدراج مهلت هایی است که خداوند در اختیار انسان گناهکار قرار می دهد تا انسان به نقطه ای غیر قابل بازگشت برسد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: اگر آقای مطهری به پرونده ای اعتراض دارد باید در نامه ای به وزارت اطلاعات و یا دادستانی کل کشور خواستار رسیدگی به این موضوعات شود اما طرح این موضوعات در افکار عمومی در شان نائب رئیس مجلس نیست.

عضو فراکسیون ولایت مجلس گفت: اگر آقای مطهری اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند نباید در کارهای قوه قضائیه دخالت کنند. پرونده زهرا کاظمی قبلا توسط نیروهای اطلاعاتی و قضایی بررسی شده و بسته شده است. گویا ایشان می خواهد پرونده های قبل از انقلاب و بعد از آن را مجددا مورد بررسی قرار دهند!

وی ادامه داد: آقای مطهری که مدعی روشنفکری است باید بداند در دنیای امروز مبنا بر قانون گرایی است باید هر مقامی در جایگاه خود اظهار نظر کند اینکه آقای مطهری در جایگاه دادستان اظهار نظر می کند درست نیست ایشان نباید از جایگاه خودشان تجاوز کنند.

به گزارش مهر، علی مطهری اخیرا در مصاحبه ای با بیان اینکه نامه آقای مرتضوی در مجموع یک کار مثبت بود در این نامه او خطای خود را پذیرفت افزوده است: خوب است نامه ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.