آمریکا از احتمال گزینه های غیر دموکراتیک (نظامی) برای تحولات سوریه سخن گفته است

به گفته جان کربی، امریکا به مشورت های داخلی خود درمورد گزینه های غیردیپلماتیک (نظامی) برای پرداختن به جنگ سوریه ادامه می دهد.

به گزارش مثلث آنلاین مدتی است که آمریکا برای افزایش راه تخاصم و فشار بر ایران و روسیه به دنبال تغییر معادلات در سوریه است. برخی منابع حتی از احتمال ورود آمریکا به جنگ در سوریه پیش از برگزاری انتخابات سخن می گویند.

در همین حال خبرگزاری رویترز از واشنگتن خبر می دهد، این مشورت ها درحالی صورت می گیرد که روسیه درمورد عواقب حمله احتمالی امریکا و متحدانش به مواضع ارتش سوریه هشدار داده است.

کربی گفت:'من اظهارنظرهای مسکو را دیده ام. با وجود این اظهارنظرها، مشورت در داخل دولت امریکا ادامه دارد.'

این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از آن ایراد شد که وزارت دفاع روسیه هشدار داد امریکا باید به دقت پیامدهای حمله به مواضع ارتش سوریه را مورد بررسی قرار دهد چرا که نظامیان روسیه نیزدرمعرض خطر قرار خواهند گرفت.