نوبت ما است که به اروپا برویم، این مذاکرات در بروکسل انجام خواهد شد، مذاکرات در سطح معاون وزیر خارجه ایران خواهد بود.

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه:

قرار است در ماه دسامبر نشست جامع مذاکرات ایران و اروپا را در اروپا داشته باشیم
نوبت ما است که به اروپا برویم، این مذاکرات در بروکسل انجام خواهد شد، مذاکرات در سطح معاون وزیر خارجه ایران خواهد بود و در همین سطح هم از اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد
مسائل مختلفی مشخص شده که در این مذاکرات درباره آنها صحبت خواهد شد و می‌تواند حقوق بشر هم یکی از مسائل مورد بحث باشد
الزاما این مذاکرات تنها درباره حقوق بشر نیست و ما مسائل زیادی داریم که با طرف اروپایی مطرح خواهیم کرد و قطعا آنها خواهند شنید و ما هم شنوای صحبت‌های آنها خواهیم بود
سفیر ترکیه هفته گذشته به طور مفصل در وزارت خارجه حاضر بوده و درباره مسایل دوجانبه، سوریه، عراق، حوزه خلیج فارس صحبت و سوالاتی مطرح شد و وی پاسخگو بود
در این دیدار نکات عمده‌ای به وی گوشزد شد و مطالبی سوال و مطالبی توضیح داده شد و توضیحاتی درباره برخی مواضع ترکیه که برای ما تردید و ابهام داشته برای ما مطرح کرد
مذاکرات کارشناسی میان ایران و کانادا ادامه دارد و همچنان پیش می‌رود و امیدواریم با حل و فصل برخی مسائل کوچک و باقی‌مانده بین دو کشور در مرحله نخست بتوانیم برای داشتن دفاتر حفاظت منافع در دو پایتخت تفاهم کنیم