بابا همیشه با این زندان‌ها مخالف بود. در دوران خودش هم اگر شما نگاه بکنید، زندانی‌های سیاسی ما به حداقل می‌رسد.

روزنامه شرق گفتگویی از دختر آیت الله هاشمی منتشر کرده است که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:

تبلیغاتی که روی قضیه دیدار با بهاییان شد نه من کردم، نه آنها؛ درباره این عکس باید بگویم، من موقعی که در خانه فریبا بودم این عکس را روی دیوار دیدم. گفتم این یا باید پدر فریبا باشد یا پدر همسرش، یعنی اصلا به ذهنم نرسید که باید فرد دیگری باشد. بعد که در خبرها آمد و گفتند عکس هم بالا سرش بوده است، تازه فهمیدم که او چه کسی بوده است.

درباره نظر پدرم در قضیه دیدار با بهاییان که گفتند این ملاقات شایسته نبوده است، این که نفس این ملاقات کار شایسته‌ای نبوده با این که نظر ایشان چیست، به نظر من این نتیجه‌گیری آن نمی‌تواند باشد. حالا باید از خودشان بپرسید.

زمان انقلاب سوم دبیرستان بودم. آن موقع هم به نظر من از لحاظ فرهنگی مشکلی اتفاقا نبود. آن ‌موقع مشکلی که بود بیشتر مشکل سیاسی بود؛ یعنی آزادی‌های سیاسی

ما بی‌حجاب‌ها را آدم‌های بد نمی‌دانستیم؛ چون فامیل ما، همه فامیل محجبه‌ نبودند... ما هم رفت‌وآمد داشتیم و اصلا مشکلی نبود؛ مثلا وقتی به خانه ما می‌آمدند به احترام بابا، باحجاب می‌آمدند. ولی بودند فامیل‌هایی که بی‌حجاب بودند. ما با آنها رفت‌وآمد هم داشتیم؛ یعنی اصلا این تابو نبود که الان این بی‌حجاب است، ما با او رفت‌وآمد نکنیم؛ این، این‌جور است، ما با او رفت‌وآمد نکنیم؛ خیلی این مسائل عادی بود.

بابا همیشه با این زندان‌ها مخالف بود. در دوران خودش هم اگر شما نگاه بکنید، زندانی‌های سیاسی ما به حداقل می‌رسد.