اگر هرگونه راه‌حل مشترکی (برای بحرن سوریه) وجود داشته باشد، تنها بعد از اصلاح مواضع غرب، قابل دستیابی است

سفیر ایران در روسیه:

امیدوارم همکاری‌های دفاعی دوجانبه به سطحی برسد که به دو کشور اجازه دهد در خصوص حجم چشمگیری از خرید تسلیحات به توافق برسند
درباره موضوع تحویل سامانه‌های دفاعی «اس 400» به ایران بحثی صورت نگرفته است
ایران و رسیه همکاری نزدیکی در خصوص موضوع سوریه دارند. در حال حاضر، مشکل چشمگیری در این زمینه وجود ندارد
اگر هرگونه راه‌حل مشترکی (برای بحرن سوریه) وجود داشته باشد، تنها بعد از اصلاح مواضع غرب، قابل دستیابی است