دور دوم رای گیری برای ریاست جمهوری لبنان با اختلاف در رای گیری روبه رو شد

جلسه رأی گیری امروز (دوشنبه) با حضور همه نمایندگان آغاز شد.
به گزارش مثلث آنلاین به نقل از العالم ،‌ پیروزی در نخستین دور رأی گیری، نیازمند کسب 86 رأی می باشد.

14:11
میشل عون در دور نخست رأی گیری انتخاب رئیس جمهور لبنان در مجلس این کشور آرای لازم را به دست نیاورد، و رأی گیری به دور دوم کشیده شد.
در دور نخست رأی گیری، از 127 نماینده 83 نفر به میشل عون رأی دادند.این درحالی است که وی برای رسیدن به ریاست جمهوری نیازمند حداقل 86 رأی بود.
36 نماینده در این رأی گیری برگه سفید و یا رأی ممتنع دادند، و 6 رأی نیز باطل شد. یک رأی نیز به یکی دیگر از نمایندگان به نام زوین داده شد.
با کشیده شدن رأی گیری به دور دوم، میشل عون برای رئیس جمهور شدن تنها به 65 رأی نیازمند خواهد بود.
دور دوم رأی گیری هم اکنون در حال برگزاری است.

14:27
تعداد آرا در دور دوم رأی گیری به 128 نفر رسید و رئیس مجلس لبنان خواستار رأی گیری دوباره شد.
دور دوم انتخابات رئیس‌جمهور لبنان به دلیل عدم مطابقت تعداد برگه‌ها با تعداد نمایندگانی که رأی دادند، باید تکرار شود. 127 نماینده در جلسه پارلمان لبنان حضور دارند ولی در صندوق رای گیری 128 رای انداخته شده است که به همین دلیل دور دوم انتخابات رئیس‌جمهور لبنان تکرار می‌شود.

14:33
در حالی که رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور، همچنان در پارلمان لبنان در جریان است، خودروی انتقال رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری، به ساختمان پارلمان رسید.


14:49
خشم رئیس پارلمان لبنان از تقلب در رأی‌گیری
نبیه بری، پس از مشخص شدن این موضوع، خشمگین شد و خطاب به نمایندگان گفت: "نیم ساعت نمی توانید روی صندلی هایتان بنیشینید؟ همگی سر صندلی هایتان بنیشینید تا اوراق رأی گیری دوباره توزیع شود."
به این ترتیب، توزیع اوراق رأی گیری در دور دوم دو بار صورت گرفت تا از بروز تقلب جلوگیری شود.
در صورتی که میشل عون بتواند در دور دوم رأی گیری، 50 + 1 از آرای نمایندگان را کسب کند، رئیس جمهور لبنان خواهد شد.
نبیه بری خطاب به نمایندگان گفت: "تمام مردم لبنان و جهان، در حال رصد انتخاب رئیس جمهور هستند؛ جایی برای شوخی وجود ندارد. هیئت های دیپلماتیک نیز در سالن حضور دارند و آنچه اتفاق افتاده، به هیچ وجه قابل افتخار نیست."