در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شده که حکم جلب یکی از نمایندگان غربی کشور از سوی دادگاه صادر شده است.

در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شده که حکم جلب یکی از نمایندگان غربی کشور از سوی دادگاه صادر شده است. این نماینده چندی پیش اظهارات توهین آمیزی مطرح کرد که با شکایت نمایندگان وقت روبرو شد.خبرنگار افکار نیوز در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنید که دادگاه چند بار این نماینده را احضار کرد اما وی به شکایت مطرح شده اعتنایی نکرد و در دادگاه حضور نیافت که در نهایت حکم جلب وی صادر شده است.