امیر احمدرضا پوردستان با بیان اینکه نزاجا از اولین نیروهایی بود که به دفاع از انقلاب برخاست گفت: این موضوع نشان دهنده این است که بدنه ارتش سالم و در خط امام بوده است.

امیر احمد رضا پوردستان در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نزاجا: گفت :نزاجا از اولین نیروهایی بود که به دفاع از انقلاب برخاست.

وی این موضوع را نشان دهنده این دانست که بدنه ارتش سالم و در خط امام بوده است.

پوردستان با اشاره به قائله کردستان در اوایل انقلاب ادامه داد: در حادثه کردستان نزاجا دو هزار شهید تقدیم انقلاب کرد که عمق رشادت و فداکاری این نیرو را نشان می‌دهد.

جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نزاجا اولین شهدا و اسرا را تقدیم انقلاب کرد اظهار داشت:نیروی زمینی بعد از جنگ نیز در مقابله با ضد انقلاب کمر منافقین را شکست.

وی ادامه داد: من و امیر حیدری بارها و بارها با یک موتور بدون محافظ و فقط با یک کلت آن سوی مرزها و در عراق دنبال منافقین رفتیم و بارها مورد تهاجم قرار گرفتیم.

پوردستان با اشاره به اینکه نزاجا در مرز قدرت و توان خودش را نشان داده تصریح کرد: با تدبیر فرمانده کل قوا باب جدیدی برای نزاجا باز شد که در فضا و محیطی جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

جانشین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نزاجا در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده این نیرو را چرخ عظیمی دانست که با قدرت راهش را ادامه می‌دهد.

پوردستان به سابقه دوستی و آشنایی‌اش با امیر حیدری اشاره کرد و گفت: من و امیر حیدری عهدی داریم و ایشان اجازه ندارد به تنهایی شهید شوند و باید باهم شهید شویم.