ساعاتی پیش پایگاه خبری افکارنیوز فیلتر شد.

ساعاتی پیش پایگاه خبری افکارنیوز فیلتر شد.
به گفته مسئولان افکارنیوز، علت فیلتر شدن این سایت خبری مشخص نیست و قرار است فردا به دادگاه مراجعه کنند.
افکارنیوز فیلتر شد