معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور: رای دادگاه بدوی درباره پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شده است

غلامرضا انصاری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور افزود: حکم اعدام متهم اصلی پرونده نفتی (بابک زنجانی) در دیوان تایید شده است اما درباره دو متهم دیگر پرونده حکم صادر شده در دادگاه بدوی نقض شده و به شعبه هم سطح ارجاع شده است.
وی درباره اینکه احکام صادره در دیوان به وکیل متهم ابلاغ شده است یا خیر گفت: هنوز کارهای اداری صورت نگرفته است.
پیش ازاین بابک زنجانی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود.