بررسی همه جوانب این حادثه نشان می دهد که علت وقوع حادثه ، خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار به حالت کنترل دستی بوده است.

اکبر ترکان صبح امروز پس از ارائه گزارش خود به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: بررسی همه جوانب این حادثه نشان می دهد که علت وقوع حادثه ، خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار به حالت کنترل دستی بوده است.
وی که از سوی معاون اول رییس جمهور به عنوان مامور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار انتخاب شده بود ، تصریح کرد: قطار تبریز - مشهد به دلیل خرابی ترمز، هشت کیلومتر جلوتر متوقف می شود و زمانی که قطار سمنان - مشهد با اجازه مامور در ایستگاه شاهرود حرکت داده می شود، این حادثه دلخراش به وقوع می پیوندد.
ترکان گفت : عمدی در این کار وجود نداشته و خطای حرفه ای صورت گرفته است.
وی اضافه کرد : در رسیدگی به این حادثه به منظور مشخص شدن مقصران، چهار گروه ماموران قطار تبریز - مشهد ،ماموران قطار سمنان - مشهد، ماموران کنترل ترافیک شاهرود و ماموران سی تی سی مورد بررسی قرار گرفتند.
ترکان افزود: ماموران قطار تبریز - مشهد به موقع درباره وقوع حادثه اطلاع رسانی کرده و خرابی ترمز و توقف قطار را اطلاع داده و مشغول رفع اشکالات بودند.
دراین حادثه غم انگیز که صبح روز جمعه ، 5 آذر در ایستگاه هفت خوان در محور سمنان - دامغان روی داد ، بیش از 40 نفر از هموطنانمان جان باختند و حدود 100 نفر ، زخمی شدند.