از فعالان اقتصادی و مردم می‌خواهیم اگر موردی از طرف مسئولین در مورد عدم تمکین و اجرای قانون وجود دارد، اطلاع‌رسانی کنند تا با متخلف برخورد قانونی انجام شود.

دادستان اردبیل:

به دلیل جلوگیری از اجرای قانون، ۲ مقام ارشد اقتصادی به انفصال از خدمت در مناصب دولتی محکوم شدند.
این افراد هم‌اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند.
از فعالان اقتصادی و مردم می‌خواهیم اگر موردی از طرف مسئولین در مورد عدم تمکین و اجرای قانون وجود دارد، اطلاع‌رسانی کنند تا با متخلف برخورد قانونی انجام شود.