سخنگوی کمیسیون امنیت ملی می گوید اگر ایران شکایت ایران به کمیسیون مشترک برجام به نفع ایران تمام نمی شود


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اوباما حق وتوی تمدید تحریم قانون ISA را ندارد و شکایت به کمیسیون مشترک در راستای نقض برجام به نفع ایران تمام نخواهد شد.
به گزارش مثلث آنلاین سیدحسین نقوی حسینی در گفتگویی با خانه ملت در خصوص حق وتوی اوباما برای تمدید تحریم های ایسا(ISA) اظهار داشت: از آنجایی که دو سوم نمایندگان مجلس سنای آمریکا به تمدید تحریم های ایسا که در خصوص سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران است، رای داده اند، حق وتوی رئیس جمهور آمریکا با اگر و امایی روبه رو می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در قانون اساسی آمریکا آمده است که اگر مجلس سنا با رایی بالاتر از دو سوم قانونی را تصویب کند، حتی اگر رئیس جمهور آن را امضا نکند، اجرایی می شود.

وی در خصوص ساز و کار طرح شکایت از بدعهدی طرفین که در برجام دیده شده است، گفت: ایران در حال حاضر به سازمان ملل متحد نامه اعتراضی نوشته نه به هیات رسیدگی که در برجام طراحی شده است. از آنجایی که برجام در شورای امنیت سازمان به تصویب رسیده که باید در مقابل ما پاسخگو باشند به هر حال ایران هنوز از مکانیزم شکایت که در متن برجام دیده شده استفاده نکرده است.

این نماینده افزود: با این حال طرح شکایت به کمیسیون مشترک که در برجام طراحی شده است، به نفع ایران نخواهد بود زیرا نحوه تصمیم گیری کمیسیون مشترک طوری تنظیم شده است که اگر یک عضو کمیسیون مخالف باشد حق وتو وجود دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با حق وتو در واقع ناقض برجام تایید می شود به عبارتی نقض برجام پذیرفته نمی شود بنابراین منافع ایران در مکانیزم کمیسیون مشترک دیده نشده است