قرار شده که مجموعه شورا موضوع را به رای بگذارد و نظراتی که تدوین می‌شود آنجا رای بیاورد.

قاسم میرزایی نیکو سخنگوی کمیته سیاسی فراکسیون امید گفت:

*{درباره اختلافات احزاب مردم سالاری و اعتماد ملی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان} اختلاف چندان جدی نیست و با وساطت آقای خاتمی ‌مشکل حل می‌شود.

* قرار شده که مجموعه شورا موضوع را به رای بگذارد و نظراتی که تدوین می‌شود آنجا رای بیاورد.

* برخی نظرات خاصی دارند به عنوان مثال درباره استانها می‌گویند که مرکز نباید به انتخابات آنها کاری داشته باشد و احزاب در استان ها کار خود را انجام دهند اما شورای سیاستگذاری می‌گوید شورای اصلاحات در هر استان تشکیل شود و آنها ماجرا را هدایت کنند و برنامه‌ها را پیش ببرند.

* تعداد کسانی که می‌گویند در استانها و شهرستان های اصلاح طلبان مستقل عمل کنند بسیار کم است. آنها در اقلیت هستند.

* در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری تکلیف روشن است و هیچ کسی نمی‌خواهد از روحانی عبور کند.

*{درباره طرح نامزد پوششی ازسوی برخی اصلاح طلبان} دنبال حق خواهی و گروکشی هستند که آقای روحانی به این شرط و به این شکل از شما حمایت می‌کنیم. اما به نظر من به سهم خواهی شان نمی‌رسند.