برخی رسانه ها این خبر ار تایید کرده اند اما هنوز محمد رضا عارف به این ماجرا واکنش نشان نداده اند .

شنیده ها حاکیست بعد از فاجعه برخورد قطار های مسافربری در سمنان، آقای محمد رضا عارف نامه‌ای به آقای عباس آخوندی نوشته و تاکید کرده که استعفای شما هم کمک به دولت است و هم به نفع خود شماست.
وی در این نامه نوشته است: این روزها مخالفین هجمه‌های شدیدی علیه دولت و شما شروع کرده اند و پیشنهاد می‌دهم استعفا بدهید وگرنه این داستان قطار و اینکه شما کنار نرفتید را، در انتخابات سر دولت می زنند. برخی رسانه ها این خبر ار تایید کرده اند اما هنوز محمد رضا عارف به این ماجرا واکنش نشان نداده اند .