حاجی بابایی گفته که دولت معتقد است گزارش کمیسیون تلفیق بار مالی 500 تا 600 هزارمیلیاردی برای دولت دارد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم با اشاره به جلسه با دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات دولت به گزارش کمیسیون تلفیق گفت که بخشی از این ایرادات در جلسات مذکور حل و فصل شده است.

به گزارش مثلث آنلاین حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در جلسه پنجشنبه گذشته با دولت و جلسه صبح شنبه با مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات دولت به گزارش تلفیق برنامه ششم را بررسی کردیم، مواردی را توضیح دادیم و جمع بندی در این باره انجام و برخی ایرادات مرتفع شد.

وی افزود: مهمترین ایرادی که دولت به لایحه برنامه ششم داشت و به مخالفین کلیات هم منتقل کرده بود این بود که در گزارش کمیسیون تلفیق 500 تا 600 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل شده است. در جلسه روز پنجشنبه که با حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق، سازمان مدیریت، مرکز پژوهش ها ، وزیر راه و معاونین وزرای نفت و جهاد کشاورزی برگزار شد، ما از آنها سوال کردیم که کدام موارد ایراد دارد و بار مالی ایجاد کرده است.

او که با ایسنا گفت‌وگو می کرد ادامه داد: دولت چند مورد ایراد گرفت و ما یکی یکی آن ها را بررسی کردیم، جز یک مورد که خودمم هم آن ایراد را قبول دارم و پیشنهاد حذف آن ماده را خواهم داد، مابقی ایرادات منطقی نبود. یکی از آنها در مورد پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. به هر حال این سازمان ورشکسته شده و ما هر سال باید دهها هزار میلیارد تومان بودجه جاری به تامین اجتماعی کمک کنیم، زیرا بدهی اش را نمی پردازیم یا مورد دیگر ایراد دولت به ماده مربوط به خوراک پتروشیمی ها بود که من خودم نسبت به آن ایراد دارم و حذف آن را پیشنهاد خواهم داد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه تصریح کرد: در مجموع جمع بندی که رئیس مجلس داشت و من هم در مجمع تشخیص مصحلت توضیح داد این بود که برنامه ششم نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه تمام گره ها را برای دولت در جهت سرمایه گذاری باز کرده است. تا جایی که به ما ایراد می گیرند که خیلی راه را برای دولت باز کرده ایم. البته عقیده ما این است که دولت به مثابه نظام است، باید تمام توانمان را برای کمک به دولت به کار بگیریم تا دولت بتواند سرمایه گذاری کند، اشتغال را حل کند و رونق اقتصادی ایجاد کند.

حاجی بابایی ضمن قدردانی از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس برای همکاری در جهت بررسی و تصویب برنامه ششم روند بررسی برنامه در مجلس را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: برای اولین بار است که برنامه ای در جهت پیوند بین مردم و حاکمیت، رونق اقتصادی، اشتغال، عدالت و مبارزه با فساد تصویب خواهد شد.