قاسمی گفت: پیش‌بینی من این است که برای امسال برنامه‌ای برای اعزام حجاج به عربستان نداریم.

به گزارش مثلث آنلاین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در مورد تصمیم ایران در خصوص حج ۹۶ و اینکه آیا از سوی عربستان دعوتنامه‌ای برای ایران ارسال شده است، گفت: می‌توانم اعلام کنم هیچ دعوت‌نامه‌ای از دولت عربستان برای حج امسال دریافت نکردیم.

او افزود: اگر چیزی تحت عنوان دعوتنامه عربستان برای حج امسال منتشر شده آن را تکذیب می‌کنم و هیچ دعوتنامه‌ای وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: پیش‌بینی من این است که برای امسال برنامه‌ای برای اعزام حجاج به عربستان نداریم؛ این دعوت‌نامه هم وجود خارجی ندارد و چینین چیزی به دست طرف ایرانی نرسیده است درحالیکه خبر دارم برای ۸۰ کشور دعوت‌نامه ارسال شده و ایران از این باب مستثنی است.