وزیر راه و شهرسازی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که لازم بود ملت را از ورطه های خطرناک نجات داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که لازم بود ملت را از ورطه های خطرناک نجات داد.

عباس آخوندی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران گفت: آیت الله هاشمی در زمانی که لازم بود مذاکره صلح را انجام دهد، مذاکرات را با شجاعت انجام داد و در زمانی که لازم بود ملت را از ورطه های خطرناک نجات داد.

وی افزود: همه ما داغدار ایشان هستیم و باید با حضور پر رنگ و شفافیت در مواضعمان فقدان وی را پر کنیم.