محمد هاشمی در کنار دیگر اعضای خانواده آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی پیکر آیت الله را در ضریح امام خمینی(ره) به خاک سپرد.

محمد هاشمی در کنار دیگر اعضای خانواده آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی پیکر آیت الله را در ضریح امام خمینی(ره) به خاک سپرد.