عفت مرعشی (همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) و عروسش در ضریح امام راحل

عفت مرعشی (همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) و عروسش در ضریح امام راحل را مشاهده می کنید.
عفت مرعشی