علی اکبر صالحی به رقم انتقاداتی که به وی می‌شد گفته است که هنوز سر قسم خود هستم

به گزارش مثلث آنلاین رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در خبرگزاری فارس به سئوالات پاسخ داد. خلاصه‌ای از مهمترین بخش‌های این مصاحبه را می‌خوانید

* مدتی است که می‌خواهند به ما الیاف کربن بدهند، اما شرط و شروط گذاشته‌اند که نپذیرفته‌ و کارمان را انجام داده‌ایم.
* هرگاه در اختیار ما قرار دادند، الیاف کربن خود را کنار می‌گذاریم.
*اگر اراده ‌کنیم می‌توانیم ۹۰ درصد هم غنی سازی انجام دهیم.
*من هنوز سر قسم خود هستم، کجا فعالیت‌های هسته‌ای متوقف شده است؟
*همه ملزومات ساخت پیشران هسته‌ای را در کشور داریم .
*اقتدار فناوری هسته‌ای با تعداد سانتریفیوژ سنجیده نمی‌شود.
*تا پنج شش سال آینده قطعا می‌توانیم مواد اولیه سالانه یک نیروگاه را از مواد اولیه خود در ایران تامین کنیم.
* تا ۱۰ سال آینده در وضعیتی خواهیم بود که بتوانیم سوخت حداقل یکی از این نیروگاه‌ها را سالانه به صورت تجاری تامین کنیم.
*آغاز عملیات تخلیه لوله‌ها و تجهیزات از مواد غنی شده به منظور حسابرسی، ظرف یکی دو روز آینده انجام می‌شود.
*رئیس اتحادیه اروپا گفته که ترامپ یکی از خطرات بالقوه برای این اتحادیه است.
* ترامپ برای حل مشکلش از موضوع ایران استفاده می‌کند.
*موافق واکنش مقابله به مثل نیستم.
*ترامپ هر چند وقت یک بار نوکی به ما خواهد زد.
*هر چه بیشتر مذاکره کنیم،‌ قوی‌تر می‌شویم.