رسانه های نزدیک به محمود احمدی نژاد از تهیه و انتشار اطلاعیه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد خبر داده اند

رسانه های نزدیک به محمود احمدی نژاد از تهیه و انتشار اطلاعیه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد خبر داده اند

درخبری که دراین مورد روی خروجی این رسانه ها قرار گرفته ، آمده است :«در ارتباط با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق اطلاعیه ای را در پاسخ به برخی شایعات منتشر خواهد کرد.این اطلاعیه در دست تهیه است و متعاقبا در پایگاه اطلاع رسانی مهر مردم منتشر خواهد شد.»