ترامپ به این سوال که روحانی گفته کشورهای تهدیدکننده ایران پشیمان خواهند شد پاسخ داده است.

خبرنگار «واشنگتن‌آگزماینر» در صفحه توئیترش نوشت، ترامپ درپاسخ به این سوال که روحانی گفته کشورهای تهدیدکننده ایران پشیمان خواهند شد، گفت: «بهتر است او مراقب باشد.»