در جریان اصلاحات این کار موافقان و مخالفانی دارد که نامه جمعی باشد نه شخص آقای خاتمی اقدام به نوشتن چنین نامه‌ای کند.

ناصر ایمانی در مصاحبه با هفته نامه مثلث گفته است : «اصل خبر همین است. البته در جریان اصلاحات این کار موافقان و مخالفانی دارد که نامه جمعی باشد نه شخص آقای خاتمی اقدام به نوشتن چنین نامه‌ای کند. صحبت‌هایی است که یک نامه علنی درباره موضوعات مختلف همچون مسائل گذشته و ضرورت وحدت ملی به رهبر معظم انقلاب نوشته شود. در مجموع نوشتن چنین نامه‌ای مطرح است حالا باید دید چقدر محقق می‌شود اما به نظر من هر‌گونه تلاشی در این زمینه اگر بخواهد یک تلاش جدی و موثر‌ باشد و شائبه‌های سیاسی و تبلیغاتی هم پیدا نکند، تنها لازمه آن پرداختن به موضوع سال 88 در آن نامه است. 88 موضوع مهمی ‌است که اصلاح‌طلبان تا به آن نپردازندو آن را جدی نگیرند به اعتقاد من این تلاش‌ها ثمری برای آنها ندارد.»