حبیبی گفته: انتظار بود اطرافیان ایشان توصیه را جدی می گرفتند تا از ایجاد دوقطبی کاذب جلوگیری شود

اعلام کاندیداتوری حمید بقایی که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از جمله معاونین تاثیرگذار او به حساب می‌آمد، همه را بر آن می‌دارد تا نسبت به کنش سیاسی اطرافیان احمدی‌نژاد دقت نظر بیشتری داشته باشند و این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که در نظر داشته باشیم تنها یک هفته پیش از این اعلام مهم، احمدی‌نژاد به‌طور رسمی اعلام کرده بود که قصد حمایت از هیچ فردی را ندارد.

«نبی‌الله حبیبی» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مثلث تحلیل خود را از این موضوع ارائه داده است.

حبیبی در بخشی از این گفت‌وگو گفته: در وهله اول این اعلام کاندیداتوری یک حق طبیعی است که آقای بقایی از آن استفاده کرد و اعلام نامزدی کرده است اما انتظار می‌رفت که باتوجه به توصیه رهبری به آقای احمدی‌نژاد مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، اطرافیان ایشان نیز این موضوع را جدی می‌گرفتند تا از ایجاد دو قطبی‌های کاذب در جامعه جلوگیری شود.

او همچنین احمدی‌نژاد را در ابتدا اصولگرا معرفی می‌کند: به‌رغم اینکه بسیاری بر این باورند که آقای احمدی‌نژاد از همان ابتدا نیز اصولگرا نبوده است اما من معتقدم که دولت اول ایشان و افراد حاضر در آن را نمی‌توان حارج از دایره اصولگرایی دانست. در آن دوره مهم‌ترین پست‌های دولت در دست کسانی بود که هم سابقه بسیار خوبی در اصولگرایی داشتند و هم فعالیت آنها در دولت موجب افزایش قدرت مانور اصولگرایان شده بود و بنابر این جدا دانستن کامل احمدی‌نژاد از قطار اصولگرایان تحلیل درستی را ارائه نمی‌دهد.

اما متاسفانه این روند مناسب در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد ادامه پیدا نکرد و از نیمه راه بود که پس از به وجود آمدن حوادثی هم اصولگرایان نسبت به هویت اصولگرایی دولت احمدی‌نژاد و شخص وی دچار‌تردید شدند

بنابراین باتوجه به وضع به وجود آمده در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد و ادامه همان روند در سال‌های گذشته، دیگر نمی‌توان کاندیدای مورد نظر احمدی‌نژاد را کاندیدای مورد نظر اصولگرایان دانست بلکه باید قائل به تفکیک این دو از یکدیگر باشیم.