ویژه نامه نوروزی مثلث بیشتر به انتخابات ٩٦ پرداخته است. از سویی به اصول گرایان پرداخته و درباره گزینه های مطرح این جریان بحث کرده و از سوی دیگر درباره اصلاح طلبان هم بحث و بررسی کرده است. این کار در قالب مناظره ها و میزگردها و گفت و گوها صورت گرفته است. در دیگر بخش ها به فرهنگ و اقتصاد و بین الملل و ورزش هم پرداخته شده است. این مجله در ٣٢٨ صفحه اول هفته منتشر شد