دولت نظری مبنی بر برگزاری هیچ جشنی برای توافق احتمالی هسته ای به وزارت کشور اعلام نکرده است.

سخنگوی وزارت کشور: دولت نظری مبنی بر برگزاری هیچ جشنی برای توافق احتمالی هسته ای به وزارت کشور اعلام نکرده است، بنابراین دولت بنای برگزاری هیچ جشنی را ندارد.


حسینعلی امیری با نزدیک شدن به مهلت پایانی تعیین شده برای توافق جامع هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 درباره احتمال برگزاری جشن هسته‌ای اظهار داشت: تا عصر دیروز (یکشنبه) هیچ درخواستی برای برپایی جشن هسته‌ای به وزارت کشور یا استانداری نرسیده است، بنابراین هر تجمع از طرف احزاب یا تشکل‌های سیاسی به مجوز نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اعطای این مجوز به استانداری واگذار شده است، افزود: تاکنون هیچ تقاضایی ازجانب هیچ حزب یا تشکلی برای برپایی جشن هسته‌ای به دست ما نرسیده است.