وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش روند مذاکرات و تقدیم نتایج آن در مجلس حضور یافت.

وزیر امور خارجه که برای ارائه گزارش روند مذاکرات و تقدیم نتایج آن در مجلس حضور یافته متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک را تقدیم مجلس کرد.

ظریف گفت که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک را تقدیم مجلس می‌کند و آن را به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرد.