رئیس جمهور در صفحه شخصی اش در توییتر جمله ای از سخنرانی خود در جمع مردم غیور استان کردستان منتشر کرد.

رئیس جمهور در صفحه شخصی اش در توییتر جمله ای از سخنرانی خود در جمع مردم غیور استان کردستان منتشر کرد.
باشگاه خبرنگاران: دقایقی پیش دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در صفحه شخصی خود در توییتر متن کوتاه اما غرور آفرینی منتشر کرد.

روحانی در متن منتشر کرده در توییتر نوشت: بزرگتر از انرژی هسته‌ای، انرژی ملت ایران است.

بزرگتر از انرژی هسته‌ای، انرژی ملت ایران است.

گفتنی است این متن گزیده کوتاهی از سخنرانی روحانی در جمع مردم خون گرم استان کردستان است.