جلسه 3 مرداد مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی.

جلسه 3 مرداد مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی.