با ابلاغ وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، فضا برای پاسخگویی به سوالات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

وزیر دادگستری گفت:‌ با ابلاغ وظایف و اختیارات جدید این وزارتخانه، فضا برای پاسخگویی به سوالات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی فزود‌: مجلس از همه وزارتخانه ها می تواند سوال کند و وزرا هم باید پاسخگو باشند.
وی گفت: ‌البته وزارت دادگستری درباره ماموریت های داخلی و سازمان‌های وابسته اش مانند تعزیرات پاسخگوست اما مجلس شورای اسلامی، سوالاتی درباره مسائل قوه قضائیه و برخی پرونده ها و سازمان های وابسته به قوه قضائیه دارد که در این زمینه محدودیت های وجود داشت اما با مصوبه مجلس قرار شد امکان پاسخگویی به سوالات مجلس به موارد غیرپرونده ای که به روابط قوا منجر می شود فراهم شود .
پورمحمدی افزود: بر همین اساس من پاسخ سوالات مجلس را از بخش های مربوط به قوه قضائیه دریافت و به مجلس منتقل می کنم .
وی گفت: ‌با فضای که ایجاد شده است بیش ازگذشته در خدمت مجلس خواهیم بود .