اختلافات نباید مانع همکاری ما برای برقراری صلح، امنیت و فعالیتهای اقتصادی شود.

وزیر امور خارجه فرانسه، ایران را کشوری دوست نامید و گفت: اختلافات نباید مانع همکاری ما برای برقراری صلح، امنیت و فعالیتهای اقتصادی شود.


لوران فابیوس که به تهران سفر کرده است در گفتگوی زنده با شبکه پنج تلویزیون فرانسه ؛ احترام و از سرگیری (روابط) کلماتی بود که لوران فابیوس در تشریح سفر خود به تهران از آن ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه استقبال مقامات ایرانی بسیار گرم بود، ادامه داد: رئیس جمهوری و چهار وزیر ایران همگی در گفتگو با من یک چیز می خواستند؛ آن ها خواستار همکاری با فرانسه بودند.

وزیرخارجه فرانسه با تاکید بر نقش بسیار سرسختانه کشورش در مذاکرات هسته ای با ایران، مدعی شد: بعید میدانم این سرسختی کار را برای شرکت های فرانسوی در ایران مشکل کند.