سفیر کشورمان در باکو متن دعوت نامه یونسی از رییس جمهور آذربایجان را تحویل داد.

سفیر کشورمان در باکو متن دعوت نامه یونسی از رییس جمهور آذربایجان را تحویل داد.

محسن پاک آیین سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان،دعوتنامه علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها را تسلیم کمال عبدالله مشاور رئیس جمهورآذربایجان در امور اقوام کرد.

در این دعوتنامه از کمال عبدالله دعوت شده است تا جهت همکاری مشترک برای تقویت ارتباطات فرهنگی آذری زبان های دو کشور به ایران سفر کند.

مشاور رئیس‌جمهورآذربایجان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت افزایش تعاملات فرهنگی دو کشور،گفت که در زمان مناسب به تهران سفر می‌کند.