جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان در دفتر دبیرخانه تهران مجلس خبرگان با حضور اعضاء برگزار خواهد شد.

جلسه هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری عصر امروز (چهارشنبه) در دفتر دبیرخانه تهران مجلس خبرگان با حضور اعضاء برگزار خواهد شد.

محور مذاکرات اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان در جلسه امروز، بررسی مباحث مهم داخلی و تحولات بین المللی و بحث و تبادل نظر پیرامون پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در هفتم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود، همچنین بررسی محورها و برنامه های پیشنهادی به هیأت رئیسه مجلس خبرگان، جهت برگزاری هرچه بهتر هجدهمین اجلاسیه این مجلس خواهد بود.

هجدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دهم و یازدهم شهوریورماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.