گروه دوستی پارلمانی گرجستان هفته آینده به کشورمان سفر خواهد کرد.

گروه دوستی پارلمانی گرجستان هفته آینده به کشورمان سفر خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس گرجستان که رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان و ایران است، در راس یک هیأت پارلمانی روز شنبه به ایران می آید.

هیأت پارلمانی گرجستان در سفر پنج روزه خود به ایران قرار است با مقامات سیاسی و پارلمانی کشور از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کند.

موید حسینی صدر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان میزبانی هیأت پارلمانی گرجستان را بر عهده خواهد داشت.