حمید بقایی که حدود دوماه از بازداشت او می‌گذرد صبح روز سه‌شنبه با وکیل مدافع خود ملاقات کرد.

حمید بقایی که حدود دوماه از بازداشت او می‌گذرد صبح روز سه‌شنبه با وکیل مدافع خود ملاقات کرد.

در بخش‌هایی از متنی که دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم در اختیار ایسنا قرار داده ضمن اعلام این خبر آمده است: حمید بقایی پس از 56 روز بازداشت موقت در زندان اوین ، صبح روز سه‌شنبه اجازه یافت که با سید عادل حیدری وکیل قانونی خود ملاقات کند. حیدری پس از این ملاقات، وضعیت جسمی موکل خود را نامساعد توصیف کرد و در این زمینه نگرانی خود را مورد تاکید قرار داد. سید عادل حیدری و سید علی اصغر حسینی وکلای قانونی آقای بقایی بر این باورند که بازداشت موقت آقای حمید بقایی و تمدید آن وجاهت قانونی ندارد.

طبق این متن وکلای معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق هم‌چنین مدعی شده‌اند: با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر ضرورت انجام ملاقات با موکل خود در زندان ، پس از گذشت 56 روز از بازداشت آقای بقایی، سرانجام روز گذشته موفق به ملاقات وی شدند. این در حالی است که طی این مدت طولانی، فقط چهار جلسه رسیدگی در بازپرسی تشکیل شده است که آخرین جلسه در روز 22 تیرماه گذشته برگزار شده و در بیست روز گذشته نیز هیچ بازجویی جدیدی در محل بازپرسی از ایشان صورت نگرفته است.

وکلای بقایی با ابراز ناخرسندی خود را از روند رسیدگی قضایی نسبت به این پرونده،خواستار تسریع رسیدگی به آن شدند.